Samodzielne przetwarzanie dokumentów, realizowane z pomocą słowników wirtualnych, zazwyczaj nie zapewnia dobrych efektów. Stworzone tłumaczenia kryją częstokroć wiele błędów językowych, przez co zatracają wiarygodność. Mogą być w owym czasie odtrącone przez np. placówki edukacyjne. Profesjonalne tłumaczenia są jednakże główną z usług specjalistycznych placówek translatorskich. Odnajdując te najpopularniejsze, ma się